سوالات دوره آخر آزمون جامع گردشگری ( دوره مدیر فنی ) + پاسخ تشریحی

سوالات دوره آخر آزمون جامع گردشگری ( دوره مدیر فنی ) + پاسخ تشریحی

سوالات دوره آخر آزمون جامع گردشگری ( دوره مدیر فنی ) + پاسخ تشریحی

سوالات آزمون جامع ، دوره آخر ( اسفند 97) همراه با پاسخ - مدیریت فنی بند ب


خرید آنلاین